Alex | @ruttkowa

Munich Metal | Cardano Ambassador | I want to show how tech can help you | 🇩🇪 & 🇬🇧